O vrtcu

TELEFONSKA ŠTEVILKA VRTCA: 02/ 729-58-03

                                                                        031-787-377

Ravnateljica šole: Zdenka Ekselenski, profesorica

Pomočnica ravnateljice  v vrtcu: Gorjup Valerija, dipl.,vzg.

V šol. letu 2023 / 24 imamo v vrtec vpisanih  55 otrok, ki so razporejeni v 4 starostne skupine: 

1.PRVO STAROSTNO OBDOBJE (1 – 3 LET)

* SKUPINA ZVEZDICE: ( 1-2 leti), 12 otrok

VZGOJITELJICA: ALENKA PETEK, dipl.,vzg.

VZGOJITELJICA/POMOČNICA: ANJA GORJUP

*SKUPINA SONČKI : ( 2 LETI), 10 OTROK

VZGOJITELJICA: CIRILA ROBIČ, dipl.,vzg.

VZGOJITELJICA/POMOČNICA: MARIJA ČEP

*SKUPINA ROŽICE ( 3-4 LETA), 15 OTROK

VZGOJITELJICA: BARBARA ODER, prof.raz.pouka

VZGOJITELJICA/POMOČNICA: IRENA KEUSCHLER

2.DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (4-6 LET)

* SKUPINA SOVICE (od 4-6 LET): 18 otrok

VZGOJITELJICA: VALERIJA GORJUP, dipl.,vzg.

VZGOJITELJICA/POMOČNICA: GABRIJELA DVORŠAK

Dostopnost