O vrtcu

TELEFONSKA ŠTEVILKA VRTCA: 02/ 729-58-03

Ravnateljica šole: Zdenka Ekselenski, profesorica

Pomočnica ravnateljice  v vrtcu: Gorjup Valerija, dipl.,vzg.

V šol. letu 2022 / 23 imamo vpisanih  46 otrok, ki so razporejeni v 3 starostne skupine: 

1.PRVO STAROSTNO OBDOBJE (1 – 2 LETI)

-> SKUPINA ZVEZDICE: 7+5 otrok

2.DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (3-6 LET)

-> SKUPINA ROŽICE kombiniran oddelek (od 2 – 4 LET): 16 otrok
-> SKUPINA SOVICE (od 4-6 LET): 18 otrok

Dostopnost