Skupina Sovice

2. STAROSTNO OBDOBJE (4-5 LET)

* Vzgojiteljica: Gorjup Valerija
* Pomočnica vzgojiteljice: Dvoršak Gabrijela

ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

Dostopnost